Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Wydział Elektryczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Szczecin, ul. 26-Kwietnia 10
(I piętro)

www.kisse.zut.edu.pl

e-mail: kisse@zut.edu.pl
tel. 91 449 5236 (sekretariat)

tel. 91 449 5213

Adres korespondencyjny:
Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin