PODSTAWY PROGRAMOWANIA MIKROPROCESORÓW

I PROCESORÓW DSPTerminy konsultacji

semestr zimowy


2.12.2017 – g. 12.00 – 13.30

13.01.2018 – g. 16.00 – 17.30


mgr inż. Andrzej Biedka