Habilitacja dr. Jacka Piskorowskiego

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naszej katedry Jacek Piskorowski otrzymał w dniu 14 czerwca 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych".

(JS, 15 czerwca 2012)


Sukces studentów WE na XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszych studentów. W dniach 6–8 maja 2011 r. na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie odbyło się XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Reprezentowali nas członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson (opiekun – dr inż. Krzysztof Penkala). Przedstawili oni następujące prace:

·        „Wirtualne obrazowanie rezonansu magnetycznego jako metoda poprawiania jakości obrazów medycznych”, inż. Przemysław Makiewicz (z S2/ET);

·        „Konstrukcja i zastosowanie cyfrowej linii opóźniającej zbudowanej na bazie układu FPGA”, inż. Michał Jabłoński, inż. Przemysław Makiewicz (z S2/ET).

Za pierwsze z tych wystąpień przyznano nagrodę – drugie miejsce w panelu nauk technicznych.  Pierwsze i trzecie miejsca w tym panelu zajęły referaty studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Nagrodzona praca z naszego wydziału stanowi kontynuację badań prowadzonych w Katedrze Inżynierii Sygnałów, Systemów i Elektroniki, które zostały w części zaprezentowane w obronionej niedawno pracy dyplomowej inżynierskiej Przemysława Makiewicza.

zobacz zdobyty dyplom za drugie miejsce


Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Elektrycznym ZUT

Na Wydziale Elektrycznym ZUT działają Studenckie Koło Naukowe - w tym dwa pod opieką pracowników KISSE

(JS, 19.01.2011)

więcej informacji: strona Wydziału Elektrycznego ZUT


Seminarium na temat: Analiza Impedancji Bioelektrycznej (BIA)

21 grudnia 2011 w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki (KISSE) odbyło się seminarium naukowe poświęcone analizie impedancji bioelektrycznej (BIA). Seminarium zostało zorganizowane przez studenckie koło naukowe SKN "Akson" (opiekun dr inż. Krzysztof Penkala) oraz KISSE. W trakcie seminarium odbyła się demonstracja sprzętu do BIA firmy Vitako.

(JS, 11.01.2011)

Więcej informacji: ogłoszenie o seminarium


XIII Symposium on New Trends in Audio and Video - NTIAV 2010

W dniach od 14 do 16 października bieżącego roku, na Wydziale Elektrycznym ZUT odbyło się XIII Sympozjum "Nowości w Technice Audio i Wideo". Organizatorami imprezy byli pracownicy Zakładu Wibroakustyki Wydziału Techniki Morskiej, Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki oraz Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Wydziału Elektrycznego, przy wsparciu Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Audio Engineering Society.

W sympozjum czynnie uczestniczyli pracownicy naukowi z Politechnik Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej i Poznańskiej oraz przedstawiciel Radia Wrocław i oczywiście naszego ośrodka, wygłaszając łącznie 19 referatów. Pierwszego dnia, po uroczystości otwarcia, w której uczestniczył m.in. Prorektor ds. Nauki prof. Ryszard Kaleńczuk oraz Dziekan WE prof. Stefan Domek, odbyła się sesja plenarna, podczas której referaty przedstawili prof. Zbigniew Kulka z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Stefan Weyna z naszej Uczelni. Następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów badawczych prof. Wyeny. Sesja popołudniowa dotyczyła w szczególności technik dźwięku dookólnego i zakończyła się bardzo interesującą dyskusją panelową o przyszłości, możliwościach i zagrożeniach związanych z powszechnym wprowadzaniem techniki surround do życia codziennego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też możliwość zwiedzenia laboratoriów audio i wideo Wydziału Elektrycznego.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od prezentacji systemów pomiarowych firm Audio Precision oraz Rohde&Schwarz oraz produktów rodzimego Oticon Poland Production. Po południu był również czas, aby poznać piękno Szczecina oraz pobliskiego Rezerwatu Ptaków Świdwie. Była to także okazja do zacieśnienia kontaktów mniej oficjalnych. Ostatni dzień konferencji poświęcony był tematyce związanej z systemami wizyjnymi.

Podczas krótkiej ceremonii zakończenia prof. Kulka - przewodniczący Polskiej Sekcji AES - wyraził słowa uznania dla sprawnej organizacji Sympozjum. Obrady sympozjum otwarte były dla wszystkich chętnych i wzbudziły zainteresowanie zarówno pracowników jak i studentów naszego Wydział.

(WM, 21.10.2010)

Więcej informacji: www.ntiav2010.zut.edu.pl


 
Ryszard Malinowski - wiceprezes Intel Corp. na spotkaniu z pracownikami katedry

W dniach 1-2 lutego 2010 na Wydziale Elektrycznym ZUT przebywał wiceprezes firmy Intel Ryszard Malinowski (absolwent WE z 1981 roku). Ryszard Malinowski spotkał się z władzami uczelni i wydziału oraz wygłosił wykład na temat "Intel R&D w Polsce i na świecie -

tam gdzie powstają technologie przyszlości".

(JS, 1.03.2010)
 

więcej informacji >>

Utworzenie Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki

Decyzją Rektora ZUT powołano Katedrę Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki. Katedra powstała z połączenia Zakładu Cybernetyki i Elektroniki oraz części Zakładu Teorii Sterowania i Technik Symulacyjnych. Kierownikiem katedry został dr hab. inż. Roman Kaszyński.  Katedra działa w strukturze Wydziału Elektrycznego od 1 lutego 2010 roku.