dr hab. inż. Roman Kaszyński prof nadzw. ZUT  – Kierownik

dr hab. inż. Jacek Piskorowski prof. nadzw. ZUT pokój: C 235, tel.: +48 91449523

dr inż. Joanna Górecka pokój: C 234, tel.: +48 914495234

dr inż. Romuald Jankowski pokój: C 206, tel.: +48 914495206

dr inż. Witold Mickiewicz pokój: C 205, tel.: +48 914495205

dr inż. Jerzy Sawicki pokój: C 203, tel.: +48 914495203

mgr inż. Andrzej Biedka pokój: C 208, tel.: +48 914495208

mgr inż. Sławomir Kocoń pokój: C 207, tel.: +48 914495207

mgr inż. Tomasz Miłosławski pokój: C 208, tel.: +48 914495208

mgr inż. Piotr Łukasz Okoniewski pokój: C 207, tel.: +48 914495207

Adam Beller pokój: C 06, tel.: +48 914995006