dr hab. inż.
Roman KASZYŃSKI
profesor nadzwyczajny
kierownik katedry

C237, tel. 91 449 5236
dr hab. inż.
Jacek PISKOROWSKI
adiunkt

C235, tel. 91 449 5235

dr inż.
Krzysztof PENKALA
starszy wykładowca

C212, tel. 91 449 5212

dr inż.
Jerzy SAWICKI
starszy wykładowca

C203, tel. 91 449 5203

dr inż.
Witold MICKIEWICZ
adiunkt

C205, tel. 91 449 5205
dr inż.
Marek JASKUŁA
starszy wykładowca

C207, tel. 91 449 5207

dr inż.
Joana GÓRECKA
adiunkt

C135, tel. 91 449 5135

dr inż.
Romuald JANKOWSKI
st. wykładowca

C206, tel. 91 449 5206
mgr inż.
Andrzej BIEDKA
wykładowca

C208, tel. 91 449 5208

mgr inż.
Tomasz MIŁOSŁAWSKI
st. wykładowca

C208, tel. 91 449 5208

Kamila ŚWIERKLAŃSKA

C236, tel. 91 449 5236
Adam BELLER
st. technik

C006, tel. 91 449 5006

DOKTORANCI

mgr inż.
Przemysław PIETRZAK

mgr inż.
Kasper
TOMCZAK

mgr inż.
Anna
WYSOCKA

mgr inż.
Michał
ZALESKI


Adresy poczty elektronicznej pracowników ZUT są tworzone według następującego schematu:
imie.nazwisko@zut.edu.pl
(bez polskich znaków diakrytycznych)