dr inż. Jerzy Sawicki
Wprowadzenie do elektroniki.
Podstawowa aparatura wykorzystywana w laboratorium.

Materiał dla studentów pierwszego roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja

1. Zasilacz laboratoryjny.
2. Multimetr cyfrowy.
3. Generator funkcyjny.
4. Dekada rezystancyjna.
5. Płytka stykowa (montażowa).