WYBRANE PUBLIKACJE

Jerzy Sawicki
Implementacja filtru o zmiennych w czasie parametrach w strukturach FPAA
Publikacja internetowa,
KISSE, grudzień 2013

Marek Jaskuła
Ocena wybranych parametrów dynamiki ruchu człowieka z wykorzystaniem akcelerometru trójosiowego Publikacja internetowa,
KISSE, grudzień 2012

Jerzy Sawicki
Pomiary i analiza parametru VOT w sygnale mowy
Publikacja internetowa, KISSE, grudzień 2012

Jerzy Sawicki
Wprowadzenie do elektroniki. Podstawowa aparatura pomiarowa.
Publikacja internetowa,
KISSE, grudzień 2012

Marek Jaskuła, Andrzej Biedka
Wykorzystanie czujnika obrazu do bezdotykowego pomiaru małych przesunięć
Image sensor application to contactless small displacement measurement

Publikacja internetowa,
KISSE, grudzień 2011

Jerzy Sawicki, Witold Mickiewicz, Andrzej Biedka, Krzysztof WoĽniak, Łukasz Faluta, Krzysztof Wi¶niewski, Krzysztof Penkala
Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego narz±du żucia z użyciem różnych technik pomiarowych
Inżynieria Biomedyczna,
nr 4, 2008

Witold Mickiewicz, Jerzy Sawicki

Spatial audio reproduction by headphones using binaural room impulse responses measured individually by the listener
PAK, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007 nr 06, s. 30-33
Krzysztof Penkala, Tomasz Rogala, Andrzej Brykalski
Selected Methods of the Pattern Electroretinogram Signal Analysis PAK, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007 nr 6, s. 22-25
Krzysztof Penkala
Biomedical applications of Bluetooth technology PAK, Pomiary Automatyka Kontrola, 2006 nr 10, s. 79-82
Krzysztof Penkala Analysis of bioelectrical signals of the human retina (PERG) and visual cortex (PVEP) evoked by pattern stimuli
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
TECHNICAL SCIENCES
Vol. 53, No. 3, 2005

Marek Jaskuła
Przestrajalne okno wielomianowe trzeciego stopnia
Publikacja internetowaWYKAZ WSZYSTKICH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY
MOŻNA ZNALE¬Ć W KATALOGU ALEPH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ZUT